โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชนยั่งยืน ตรวจหาสารเสพติดครั้งที่ 5

16 มิ.ย. 66

ช่องทางการติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100049900765300…
📲Website : https://bankhwao.go.th
☎️โทรศัพท์ : 044-891097
📞โทรสาร : 044-891143
📞โทรฉุกเฉิน แจ้งเหตุ : 044-891288
E-Mail: saraban@bankhwao.go.th
รูปภาพ/ข้อมูล : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล