โครงการ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า รักสุขภาพ ปี 2565

09 ธ.ค. 65

วันที่ 9 ธ.ค. 65 กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ของกลุ่มเทศบาลบ้านเขว้ารักสุขภาพ ณ ลานแอโรบิคสวนสาธารณะสระหลวง เวลา 16.30 – 17.30 น.