โครงการเทศบาลตำบลบ้านเขว้า รักสุขภาพ ปี 2565

23 ธ.ค. 65

วันที่ 21 ธ.ค. 65 กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ของกลุ่มเทศบาลบ้านเขว้ารักสุขภาพ ณ ลานแอโรบิคสวนสาธารณะสระหลวง เวลา 16.30 – 17.30 น.