โครงการเทศบาลตำบลบ้านเขว้า รักสุขภาพ ประจำปี 2565

31 ต.ค. 65

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะสระหลวง เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ตั้งแต่เวลา 17.00น. เป็นต้นไป