โครงการเทศบาลตำบลบ้านเขว้า รักสุขภาพ ประจำปี 2565

02 พ.ย. 65

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะสระหลวง เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ตั้งแต่เวลา 17.00น. เป็นต้นไป