โครงการเทศบาลตำบลบ้านเขว้า รักสุขภาพ ประจำปี 2565

21 ต.ค. 65

ในวันที่  21  ตุลาคม 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะสระหลวง เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ตั้งแต่เวลา 17.00น. เป็นต้นไป