โครงการเทศบาลตำบลบ้านเขว้า รักสุขภาพ ประจำปี 2565

21 ก.ย. 65

ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะสระหลวง เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ตั้งแต่เวลา 17.00น. เป็นต้นไป