โครงการเทศบาลตำบลบ้านเขว้า รักสุขภาพ ประจำปี 2565

29 มิ.ย. 65

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะสระหลวง เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ตั้งแต่เวลา 17.00น. เป็นต้นไป