โครงการเทศบาลตำบลบ้านเขว้า รักสุขภาพ ประจำปี 2565

27 พ.ค. 65

ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณสระหลวง เทศบาลตำบลบ้านเขว้า