โครงการอาหารสะอาดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

23 ส.ค. 65

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานเปิดโครงการอาหารสะอาดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนางสาวตะวันณา เตชิณี ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลบ้านเขว้า
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เป้าหมายคือ ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร จำนวน 50 คน สถานที่จัด ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานเทศบาล(ชั้นล่าง)