โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2565

04 ส.ค. 65

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 65 คน