โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรทบทวน ประจำปี 2561

14 ก.ย. 61

11-13 กันยายน 2561 สำนักปลัดเทศบาลดำเนินการจัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรทบทวน ประจำปี 2561 โดยในการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานของ อปพร.ตลอดจนการฝึกปฏิบัติเบื้องต้น ในการทำกิจกรรมเพื่อบรรเทาสาธารณภัยต่างๆให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน