โครงการอบรมหลักสูตร”ประธานสภา/รองประธานสภาเทศบาล รุ่นที่ 2″

02 มี.ค. 65

นายประกอบ ปราบคะเชนทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เข้าร่วมโครงการอบรม “หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภาเทศบาล รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 – 9 มีนาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี