โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565

05 ส.ค. 65

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 06.30 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 ณ วัดปทุมาวาส บ้านเขว้า โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน