โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

27 ธ.ค. 65

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้ามอบหมายให้นายบุญหนา มั่งมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและรับมอบเกียรติบัตรดีมากจาก นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ