โครงการส่งเสริมอาชีพการทำเสื้อมัดย้อม ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2565

22 มิ.ย. 65

วันที่ 22 มิถุนายน2565 เวลา 09.00น. นาย ธวัช จินชัยนายกเทศมนตรี ตำบลบ้านเขว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและปลัดเทศบาล คณะครู รร.บ้านเขว้าศึกษา จนท.กองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการทำเสื้อมัดย้อม ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 44 คน