โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านบูรพา หมู่ 14

16 ก.ย. 65

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินโครงการฯ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านบูรพา หมู่ 14 ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จัดโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน
งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ทั้ง 6 หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 120,000 บาท