โครงการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันโลกออนไลน์

16 มิ.ย. 66

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นายธมากร ลี้ภัยดี รองนายกเทศมนตรีนายศุภวิชญ์ อ่อนเขว้า รองนายกเทศมนตรีให้การต้อนรับคณะสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยโรงเรียนผู้สูงอายุ 2 เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันโลกออนไลน์ ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม จังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน