โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ปีงบประมาณ 2566

19 มิ.ย. 66

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อม รองนายกเทศมนตรีฯ ที่ปรึกษาฯ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เข้ามอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ปีงบประมาณ 2566 สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า จำนวน 5 ราย