โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ อบจ.ชัยภูมิ

23 ธ.ค. 62

อบจ.ชัยภูมิ มอบเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปโรงพยาบาล มี จำนวน 2 ราย คือ 1.ด.ช. กำแหง ไชยชนะ 2 นายสง่า สามารถกุลตามโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ อบจ.ชัยภูมิ