โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

13 ธ.ค. 66

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า จัดทำโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมมอบนมกล่องและเกลือไอโอดีนแก่หญิงตั้งครรภ์ จำนวน 7 ราย ณ สำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านเขว้า