โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2567

19 ก.พ. 67

วันที่ 19 กุมภาพพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า จัดทำโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมมอบนมกล่องและเกลือไอโอดีนแก่หญิงตั้งครรภ์ จำนวน 4 ราย ณ สำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
โดยได้รับเกียรติจาก นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นางสาวตะวันณา เตชิณี ปลัดเทศบาลตําบลบ้านเขว้า คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบนมกล่องและเกลือไอโอดีนแก่หญิงตั้งครรภ์