โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เป้าหมายคือ คณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

22 ส.ค. 65

วันที่ 22 สิงหาคม 2565
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า (กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เป้าหมายคือ คณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานเทศบาล(ชั้นล่าง) ได้รับการสนับสนุนวิทยากรโดยอาจารย์วีระชัย ก้อนมณี ที่ปรึกษาฯ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)