โครงการฝึกอาชีพการทำโดนัทจิ๋วสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2562

22 ส.ค. 62

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562  ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า