โครงการฝึกอาชีพการทำข้าวปั้นซูชิสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2562

20 ส.ค. 62

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562  ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า