โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในโรงเรียน “วัยเรียน วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง”ประจำปี 2567

07 มี.ค. 67

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.
นาย ธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในโรงเรียน “วัยเรียน วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง”ประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ปลัดเทศบาล และผอ.กอง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีเปิดฯ โดยวิทยากรให้ความรู้จากโรงพยาบาลบ้านเขว้า
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน จำนวน 122 คน