โครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ และมอบพันธ์ุไม้ ขับเคลื่อนโครงการใช้กลไก “บวร”บ้าน วัด โรงเรียน

06 พ.ค. 63

วันที่5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30​ น.

นายก​เทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า(นางเกษา มีสิทธิ์)​เป็น​ประธาน​ปลูก​ไผ่มงคล​ ณ​ พื้นที่สวนสาธารณะหนองบัว โดยมีคณะ​ผู้บริหาร​ และท่านผู้​นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง6 หมู่บ้าน ชุมชน/ วัด /โรงเรียน พร้อมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทต.บ้านเขว้า ​เข้าร่วม​กิจกรรม​ใน​ครั้งนี้​ทั้งนี้ท่านนายก​ฯได้มอบพันธุ์​กล้าไผ่มงคล​ตามโครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ และมอบพันธ์ุไม้ ขับเคลื่อนโครงการใช้กลไก “บวร”ให้กับผู้นำชุมชนไปปลูกที่สาธารณะ​ในหมู่บ้าน