โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

17 พ.ค. 65

เทศบาลตำบลบ้านเขว้าได้กำหนดการจัดกิจกรรมตาม”โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565″ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมฯ และบริเวณเมรุป่าช้าใหญ่ตำบลบ้านเขว้า