โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

26 พ.ค. 64

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านเขว้า จัดโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ บ่อบำบัดหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการรักษาพื้นที่สีเขียว และลดปัญหาฝุ่นละออง