โครงการปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

10 ก.ย. 64

วัน ศุกร์ที่ ๑๐กันยายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ “ขี้เหล็กบ้าน”

เพื่อเป็นการลดมลพิษ ฝุ่นละออง ริมสองฝั่งถนน

โครงการปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง