โครงการปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

10 ก.ย. 64

วัน ศุกร์ที่ ๑๐กันยายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ “ขี้เหล็กบ้าน”

โครงการปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง