โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจำปี 2562

06 มิ.ย. 62

วันที่ 6 มิ.ย.62 เวลา 9.30น.เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ร่วมกับจิตอาสา หมู่ 11 ดำเนิน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจำปี 2562

บ้านนางบ่อ กุลเขว้า หมู่ 11 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ