โครงการประกวด “สุดยอดท้องถิ่นจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน”

26 ธ.ค. 65

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ร่วมประชุมผู้บริหารท้องถิ่นประจำจังหวัดชัยภูมิ และได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ร้อยละ 90 ขึ้นไปตามโครงการประกวด “สุดยอดท้องถิ่นจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” โดยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมพญาแลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ