โครงการประกวดสวนสาธารณะท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

18 ต.ค. 65

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้รับรางวัลโครงการประกวดสวนสาธารณะท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ