โครงการ เทศบาลตำบลบ้านเขว้ารักสุขภาพ ปี 2565

07 ธ.ค. 65

วันที่ 7 ธ.ค. 65 กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ของกลุ่มเทศบาลบ้านเขว้ารักสุขภาพ ณ ลานแอโรบิคสวนสาธารณะสระหลวง เวลา 16.30 – 17.30 น.