โครงการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

30 มิ.ย. 64

นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอบ้านเขว้า ร่วมกับนายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบถุงยังชีพพร้อมเงินสงเคราะห์ จำนวน 500 บาท ให้แก่ผู้พิการทางสายตา ราย นางแต้ม สามารถไทย บ้านเลขที่ 56/1 หมู่ 1 ตามจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย