โครงการชัยภูมิบ้านสวย เมืองสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

21 มี.ค. 62

20 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ดำเนินการจัดโครงการชัยภูมิบ้านสวย เมืองสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมเทศบาลตำบลบ้านเขว้าใส่ใจความสะอาด (Big Cleaning Day) โดยการนำของท่านนายกเกษา มีสิทธิ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า