โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล (เดือนหก)

08 พ.ค. 66

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 06:00 – 12:00
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า พนักงานเทศบาลและพี่น้องประชาชนบ้านเขว้า เข้าร่วมงานบุญประเพณีท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเขว้า(บุญเดือนหก)
1.โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล(เดือนหก)
2.โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อหลวงภักดี(เจ้าพ่อดอนแก้ว)
3.โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อขุนด่าน
ประจำปี 2566 กิจกรรมประกอบด้วย
06:00 พิธีบวงสรวงศาลหลวงภักดี
08:00 ขบวนแห่บายศรีใหญ่ตกแต่งสวยงามรอบบ้าน
10:00 พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อพญาแลอำเภอบ้านเขว้า
เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามที่สืบทอดมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานของท้องถิ่น แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมและความสามัคคีของคนในชุมชน