โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อขุนด่าน ประจำปี 2566

10 พ.ค. 66


วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น.
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า พนักงานเทศบาลและพี่น้องประชาชนบ้านเขว้า
เข้าร่วมงานบุญประเพณีท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเขว้า(บุญเดือนหก) โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อขุนด่าน ประจำปี 2566
เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามที่สืบทอดมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานของท้องถิ่น แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมและความสามัคคีของคนในชุมชน