โครงการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 ( Thailand’s Local Environment Volunteer Awards)

18 ก.ค. 66
          ตามที่ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ส่ง นายสมบุญ หวะสุวรรณ์ เข้าร่วม “โครงการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 ( Thailand’s Local Environment Volunteer Awards)” ประเภท บุคคลทั่วไป คัดเลือกระดับจังหวัด โดยต้องผ่าน 1.เกณฑ์ผลงาน 2.เกณฑ์สัมภาษณ์ และ 3. เกณฑ์การนำเสนอคลิปช่องทางแอปพลิเคชั่น นั้น
          ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดูแลการนำเสนอผลงานตามโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมตาดโตน ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดชัยภูมิ บัดนี้ผลการคัดเลือกระดับจังหวัดได้ประกาศผลเรียบร้อยแล้ว นายสมบุญ หวะสุวรรณ์ ตัวแทนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ตัวแทนอำเภอบ้านเขว้า ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดชัยภูมิ เพื่อไปประกวดคัดเลือกในระดับภาค เป็นการต่อไป