โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านเขว้า หมู่ 1

29 ส.ค. 65

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินโครงการฯ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ร่วมพิธีเปิดตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จัดโดยคณะกรรมการหมู่บ้านและอสม. ม.1 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 90 คน