โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ 12 ม.12 , 13

22 ส.ค. 65

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. พิธีเปิดโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ 12 ณ ศาลาประชารัฐมาสงค์