โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG “กิจกรรมบรรจุภัณฑ์จักสานไม้ไผ่”

25 ส.ค. 65

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00น นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG “กิจกรรมบรรจุภัณฑ์จักสานไม้ไผ่”โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน