โครงการกิจกรรมจิตอาสากำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

09 มิ.ย. 66

 

วันที่ 9 มิถุนายน เวลา 09:00 น.
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า กล่าวรายงานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมี นายภูมินท์ชัย วังศรีวรมัน นายอำเภอบ้านเขว้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสากำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ วัดศาลาลอย บ้านส้มโฮง หมู่ 13 และดำเนินการออกปฏิบัติร่วมหยอดทรายอะเบท ในแหล่งน้ำขังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงหน้าฝนไม่ให้ยุงลายวางไข่ การดำเนินงานในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบทั้ง 6 ชุมชน
📚ช่องทางการติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
☎️โทรศัพท์ : 044-891097
📞โทรสาร : 044-891143
📞โทรฉุกเฉิน แจ้งเหตุ : 044-891288
E-Mail: saraban@bankhwao.go.th
รูปภาพ/ข้อมูล : งานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด