ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกทางระบายน้ำหมู่มี่ 1,2,11,12,13,14

05 มิ.ย. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกทางระบายน้ำหมู่มี่ 1,2,11,12,13,14