เปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG “กิจกรรมการทำลอดช่อง”

01 ก.ย. 65

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00น นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG “กิจกรรมการทำลอดช่อง”ของมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน