เทศบาลบำเหน็จณรงค์และอบต.โคกมั่งงอย เข้าศึกษาดูงาน

10 พ.ค. 65

เทศบาลบำเหน็จณรงค์และอบต.โคกมั่งงอย เข้าศึกษาดูงานกลุ่มขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิตเทศบาลตำบลบ้านเขว้าหรือ อถล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ โดมตลาดสดเย็นเทศบาลตำบลบ้านเขว้า และ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า