เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง โดยจัดกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ในวันที่10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสวนสุขภาพสระหนองบัว หมู่ 1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เพื่อถวายพระเกรียติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.2562

11 มิ.ย. 62

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง โดยจัดกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ในวันที่10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสวนสุขภาพสระหนองบัว หมู่ 1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เพื่อถวายพระเกรียติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.2562