เทศบาลตำบลบ้านเขว้า เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ

09 พ.ย. 66

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ตามแนวทางการดำเนินงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS ผ่านแอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” ได้ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
✨✨สามารถติดต่อขอรับบริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โทร 044-891-097