เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ลงพื้นที่ป่าโล่ใหญ่ดำเนินการบำรุงรักาษาต้นไม้ ตามโครงการ โครงการ 1 จังหวัด 1 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ตัดวัชพืช พรวนดิน และทำแนวกันไฟ

02 มิ.ย. 63

(21พค63)เทศบาลตำบลบ้านเขว้าโดยท่านนายกเกษา มีสิทธิ์ ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการไปดูแลบำรุงและเสริมต้นไม้พร้อมตัดหญ้าบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบบริเวณป่าโล่ใหญ่จำนวน3ไร่ โซนสีเขียว