เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ดำเนินกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2566

25 เม.ย. 66

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า นำโดยนายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันที่ 24 เมษายน 2566 เนื่องในวันเทศบาล โดยมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย
กิจกรรมบวงสรวงสิ่งศักดิ์ที่เคารพนับถือในพื้นที่ กิจกรรมการอ่านสารจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันเทศบาล กิจกรรมมอบใบประกาศให้กับบุคลากรในสังกัดที่เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กิจกรรมทำความสะอาดบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และกิจกรรมแข่งขัยกีฬาเพื่อเชื่อความสมัคคีในหน่วยงาน